Zde uvedené podmínky jsou vždy platné od data zveřejnění.

Podmínky k účasti v různých soutěžích a aktivitách

Za co můžete získat body a vyberat si svoji odměnu:

1. za aktivitu v diskuzním fóru:
– za zřízení nového témata 1 bod
– za přidání komentáře k tématu 1 bod
Téma i komentáře musí být schválené adminem

2. přidávání komentářů k článku:
– za přidání komentáře k k publikovanému článku 1 bod
– komentář musí být schválený adminem

3. publikace vašeho článku:
– pokud bude publikován váš článek, obdržíte 20 bodů

4. v skládačce Puzzle se hraje měsíčně o body:
1 místo 200 bodů
2 místo 100 bodů
3 místo  50 bodů

Vyhrávají  první 3 s nejrychlejším časem uvedeným v tabulce.
V případě, že se na prvních třch místech umístní jedna osoba, vyplácí se pouze odměna za 1 místo.
Každý měsíc se začíná znovu.

5. body za aktivitu v měsícním kalendáři úkolů:
– pokud bude publikován váš článek, obdržíte 20 bodů
Vyhrávají  ti, kdo se zapojí, kliknou na žluté pole a správně odpoví na otázku dne.
Každý měsíc se začíná znovu.

6. od 9.4. 2017 nebudou připočítány body za komentáře k  příspěvkům se štítky Chorvatsko, Řecko, Další zájezdy a Zima

Platnost podmínek a odměn od 1.1. 2017

Uživatel, který má vyplněný profil z jiného projektu, využívá pro komunikaci svoji přezdívku.
18:18 hod, 23.11. 2016

Zapojení do magazínu je možné pouze s registrací.
Každá registrace je ručně schvalována, očekávejte emailovou zprávu od admina.  Registrovaní uživatelé, kteří se zapojí do soutěží a ostatních aktivit, které jsou zde zveřejněny a podpořeny body, finanční výhrou… jsou povinni vyplnit kompletně svůj uživatelský profil ihned po registraci.
V případě, že tak uživatel neučiní, nemá nárok na výhru, bonusy ani body. Kontrolu vyplnění provádí kdykoliv admin.
10:04 hod, 10.8. 2016

Podrobné podmínky zapojení v magazínu platné od 1.2. 2017

Podmínky magazínu Dovolená pro každého

I. Úvod a definice pojmů

1. Uživatelský magazín Dovolená pro každého je volně dostupný na www adrese velkadovolena.cz a jeho hlavní náplní je předávání informací registrovaným uživatelům, kteří mohou být v případě splnění podmínek odměněni formou bodů.

2. Uživatelem se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která se dobrovolně a zdarma registrovala do systému, je právně způsobilá k právním úkonům. Uživatel má zájem se aktivně zapojit do činnost systému.

3. Registrací se rozumí vytvoření uživatelského profilu s možností kdykoliv svoji činnost ukončit. Dobrovolnou registrací se má za to, že uživatel má zájem se aktivně zapojit do činnost magazínu, číst a komentovat publikované články, zůčastnit se soutěží a zapojit se do dalších aktivit.

4. Uživatelský profil obsahuje informace o bodech, které uživatel získal za svoji aktivitu..

5. Aktivitou se rozumí zapojení se do čtení publikovaných článků, přidávání komentářů k článkům, využívání uživatelských slev, zapojení se do soutěží a ostatních publikovaných aktivit. Za tuto činnost obdrží uživatel předem a jasně stanovený počet bodů. Jakékoliv jiné odměny nad rámec jsou v pravomoci admina..

6. Body se přidělují uživatelům po splnění konkrétních aktivit a jsou jasně a předem stanoveny v tabulce odměn. Body lze směnit za různé typy poukázek, bonusových služeb a slevových kuponů.

7. Bonusem se rozumí zváštní forma mimořádné odměny za předem stanovené aktivity

8. Tabulka odměn je uvedena na samostatné straně tohoto uživatelského magazínu.

II. Registrace a zřízení uživatelského profilu

1. Registrace je dobrovolná a zdarma

2. Vytvoření profilu schvaluje administrátor a není automatické. O registraci a zřízení uživatelského profilu může zájemce požádat vložením e-mailové adresy uživatele, zvolení přezdívky a hesla pro přístup do uživatelského profilu.

3. V případě schválení a vytvoření profilu doplní uživatel svoje osobní údaje, které slouží pouze jako informace do systému a nikdy nebude předáván jiným subjektům. Nový uživatelský profil je vždy schválen na zkušební dobu 1 měsíce. O jeho prodloužení/zrušení rozhodne admin na základě aktivity uživatele. V případě zrušení profilu pro neaktivitu jsou získané body vyplaceny k poslednímu dni běžného roku, tedy k 31.12.

4. V uživatelském profilu jsou uvedeny informace o datu registrace, bodovém ohodnocení a další informace důležité pro uživatele, včetně referenčního odkazu.

5. Uživatel může kdykoliv svoji registraci v systému zrušit. Ke zrušení je potřeba žádost odeslat na e-mail radek.admin@upozornujeme.eu.

6. Každý uživatel může mít zřízen pouze jeden uživatelský profil na který se připojuje a získává odměny za aktivitu formou bodů.

7. Každý z uživatelů může doporučit magazín jinému uživateli/ třetí osobě.

8. Vícenásobná registrace uživatelských profilů od jedné osoby z jedné IP adresy je považována za závažné porušení pravidel a může vést k zrušení uživatelského účtu od počátku a bez náhrady již získaných bodů.

III. Odměny

1. Uživatel je za svoje aktivity odměňován formou bodů, pokud je tato aktivita bodově ohodnocena.

2. Získané bodové ohodnocení a jejich počet je uveden v uživatelské profilu.

3. Bonusy jsou nanárokovatelné odměny nad rámec stanovených odměn.

4. Výplata získaných bodů je uvedena na samostatné straně tohoto uživatelského magazínu.

5. Získané odměny může uživatel směnit pouze za aktuální poukazy.

6. Poukazy jsou uživateli zaslány poštou na adresu, nebo elektronickou poštou.

7. Všechny vyplacené odměny jsou odečteny z uživatelského účtu.

9. O vyplacení odměnu je možné zažádat 2x ročně k 30. 6 a 30.11. Po prověření oprávněnosti je uživatel informován o možnostech výplaty odměn.

IV. Práva a povinnosti Uživatele

1. Uživatel je povinen při registraci uvést e-mailovou adresu, přezdívku a heslo, jinak nemůže být uživatelský účet aktivován.

2. Uživatel se svou registrací zavazuje, že bude uvádět pravdivé údaje.

3. Uživatel se svou registrací zavazuje aktivně se zapojit do systému, pokud se aktivně nezapojí, může dojít ke zrušení uživatelského profilu bez náhrady již získaných bodů.

4. Uživatel může o registraci informovat formou doporučení i třetí osobu, ale jen v případě, že jejich kontaktní informace získal legálně a je plně prokázána.

5. Uživatel nesmí rozesílat SPAM a jiná nelegální obchodní sdělení za účelem získání třetí osoby jako doporučeného uživatele.

6. Pokud bude nelegální činnost získávání nových uživatelů zjištěna, bude uživatelský účet zrušen bez náhrady již získaných bodů.

7. V případě zrušení profilu pro neaktivitu je uživatelský profil zrušen bez náhrady již získaných bodů

8. Uživatel může svoji registraci kdykoliv zrušit.

9. Svou registrací souhlasí uživatel se zněním těchto podmínek, včetně doplnění a aktualizací v INFO nástěnce

IV. Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Provádět aktivně kontrolu zřizovaných uživatelských účtů, odsouhlasit/zamítnout nově zřízený profil.

2. V případě zjištění závadového obsahu, nelegální činnosti uživatele, nebo jeho nekorektní jednání je poskytovatel oprávněn zrušit uživatelský účet bez náhrady. Odměny již získané nebudou ze zrušeného uživatelského profilu vyplaceny.

3. Poskytovatel může kontrolovat oprávněnost požadavků uživatele a prověřit získané odměny ve svém administračním systému.

4. V případě bonusových odměn zajistit schválení a připsání do odměn uživateli.

5. Schválení odměn může být pozdrženo, pokud se jedná o aktivity, které vyžaduji aktualizaci dalšího systému, měřičů a dat. Např. FB, schválení odkazu, přidání komentáře…

6. O přiznání, nebo zamítnutí odměny rozhoduje poskytovatel na základě zjištěných skutečností z vnitřního systému, administrace a aplikací.

V. Ochrana osobních údajů uživatele

1. Registrací do magazínuuděluje registrovaný uživatel poskytovateli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování osobních údajů, které mohou být poskytovatelem použity v souvislosti s marketingovou činností, odesíláním obchodních sdělení a jeho další činností.

2. Svůj souhlas může uživatel kdykoliv odvolat.

3. Poskytovatel se zavazuje nepředávat žádné osobní a důvěrné informace třetím stranám.

4. Poskytovatel bude všechny osobní a důvěrné informace používat pouze pro vlastní potřebu.

VI. Řešení sporů

1. Uživatel a poskytovatel se budou maximálně snažit o urovnání sporu vzájemnou dohodou.

2. Obě strany jsou v případě sporu vázány mlčenlivosti a nesmí předávat žádné informace o probíhajícím sporu třetím stranám, mediím a veřejnosti.

3. Pro řešení sporů, kde nedojde k vzájemné dohodě se uplatní právní řád České republiky.

VII. Ostatní ujednání

1. Rozšíření pojmů, stanovení odměn, obecná a závazná pravidla a další doplnění, nebo upřesnění činnosti magazínu Dovolená pro každého mohou být uvedena na samostatné straně tohoto uživatelského magazínu. Přesto mají stejnou váhu, jako tyto obchodní podmínky a jsou závazné jak pro uživatele, tak pro poskytovatele.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2. 2017 a platné pro všechny uživatele bez ohledu na jejich předchozí registraci..

Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky změnit. Účinnost nových obchodních podmínek je od data zveřejnění nové verze.

Provozovatel a poskytovatel:
Josef Litvan
Hrabice 53, 385 01 Vimperk
IČ 490 0679
DIČ CZ 6310260880