Na složení obyvatelstva v průběhu akademického roku má velký vliv Jihočeská univerzita. S tím je přirozeně spojena i zvýšená koncentrace pronájmu bytů v Českých Budějovicích. Jihočeská univerzita ročně pojme na deset tisíc studentů, kteří se do krajského města sjíždějí i z okolních obcí, které nedisponují vlastní vysokou školou.

Studenti si pronajímají byty nejčastěji na sídlišti Máj, které se nachází v blízkosti univerzity. Zejména v severozápadní části sídliště je nájemné výrazně nižší, protože je zde vysoký podíl sociálně slabšího obyvatelstva.

Blížící se konec studia je obvykle spojen také s ukončením pronájmu a předáním bytu zpět pronajímateli. Pokud se sami v takové situaci nacházíte, tak rozhodně čtěte dál, protože jsme pro Vás sepsali stručný přehled toho, kdy a za jakých podmínek byste pronájem měli opustit. Shrnuli jsme, co všechno je ještě nutné vyřešit s pronajímatel a na co nezapomenou po úplném opuštění bytu.

Kdy a čím pronájem bytu končí

 • Dle občanského zákoníku, kterým je nájem upraven, musí nájemce předat byt nejpozději poslední den trvání nájmu, nebo poslední den výpovědní lhůty. U výpovědi bez výpovědní lhůty je nájemce povinen předat byt nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od ukončení nájmu.
 • Byt je považován za předaný, pokud nájemce předal všechny klíče a pronájemci nic nebrání v přístupu do bytu.
 • Nájemce nemá povinnost předávat klíče osobně, může je vhodit například do poštovní schránky.

Co všechno by mělo předcházet opuštění bytu

Vyklizení

 • Nájemce je povinen uvést byt do stavu, v jakém ho od pronajímatele sám přebíral, pokud se smluvní strany nedohodnout při podpisu nájemní smlouvy jinak.
 • Nepřihlíží se k běžnému opotřebení, které nemůže být pro pronajímatele důvodem k nepřevzetí bytu a snížení původní hodnoty kauce.

Navrácení bytu do původního stavu

ZMĚNY, JEJICHŽ ODSTRANĚNÍ BY SNÍŽILO HODNOTU BYTU

 • Zařízením, kterým nájemce byt vybavil a je pevně upevněno v podlaze, stropu a zdech, se automaticky stává majetkem vlastníka bytu, protože jejich odstranění by výrazně snížilo hodnotu nemovitosti.
 • Pokud k zabudování získal nájemce souhlas od pronajímatele, má právo požadovat od něj náhradu, která je splatná nejpozději poslední den nájmu.

ÚPRAVY BYTU

 • Nájemce musí byt uvést do původního stavu, pokud změny provedl se souhlasem pronajímatele a zavázal se k odstranění úprav při předání bytu.
 • Nájemce musí odstranit případné úpravy, pokud je provedl bez souhlasu vlastníka bytu.
 • Nájemce nemusí při ukončení nájmu odstraňovat provedené změny, pokud pronajímatel souhlasí s převzetím bytu v upraveném stavu.

Tip pro Vás: Vždy, než se pustíte do oprav v pronajatém bytě, poraďte se s pronajímatelem. Může dojít k situaci, kdy se jemu samotnému bude změna zamlouvat a náklady na rekonstrukci Vám bude rád kompenzovat dočasným snížením nájemného. Zjistěte, co všechno můžete v nájemním bytě změnit.

Konec dobrý, všechno dobré

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

 • Předávacím protokolem můžete předcházet vzniku případných sporů.
 • Měl by obsahovat označení smluvních stran a informace týkající se aktuálního stavu bytu včetně vybavení, které bylo rovněž předmětem nájmu.
 • V protokolu by neměla chybět zmínka o stavu elektrické energie, plynu a vody.

Tip pro Vás: Vždy se přesvědčte o tom, že byt předáváte oprávněné osobě – vlastníkovi nemovitosti, nebo osobě jednající na základě plné moci.

KAUCE

 • Po ukončení nájmu si vyžádejte od pronajímatele navrácení kauce, jejíž výše je uvedena v nájemní smlouvě.

Tip pro Vás: Proveďte si fotodokumentaci nebo video dokumentaci bytu už v době, kdy ho přebíráte. Může se stát, že zde budou jisté vady. Budete předcházet tomu, že by vlastník bytu náklady na jejich odstranění účtovat Vám a vrátit Vám o to nižší kauci.

Rady na závěr

DOPORUČENÍ OD PRONAJÍMATELE

 • Požádejte pronajímatele o reference, které by se Vám mohly hodit při hledání dalšího bydlení v pronájmu. V současné době je po nájemních bytech vysoká poptávka a kladné reference by Vás mohly zvýhodnit před ostatními zájemci o bydlení.

PŘEPIS ENERGIÍ

 • Pokud na sebe máte přepsanou elektřinu a plyn, nezapomeňte si u dodavatele zajistit přepsání. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět.
 • Máte-li s dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, budete muset smlouvu převést do nového bydliště, abyste se vyhnuli sankcím za předčasné ukončení. Další možností je domluva s novým nájemníkem, na kterého by se smlouva přepsala.

Pokud také patříte mezi studenty, kteří dali přednost pronájmu bytu před studentskou kolejí, tak už teď přesně víte, co všechno je spojeno s předáním bytu zpět pronajímateli. Zjistili jste, kdy a čím nájem končí a jak je to s úpravami a jinými změnami, které jste jako nájemci v bytě provedli. Vždy se snažte s pronajímatelem na všem domluvit ke spokojenosti všech smluvních stran, protože by se Vám do budoucna mohly hodit jeho kladné reference, které byste využily při hledání nového nájemního bydlení. Přečtěte si také, jaké jsou právní a daňové odlišnosti u krátkodobého a dlouhodobého nájmu.

Provedli byste v bytě nákladné úpravy i za předpokladu, kdy by s nimi pronajímatel nesouhlasil a již dopředu Vám sdělil, že při skončení nájmu budete muset vše uvést do původního stavu?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *