Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.velkadovolena.cz/www/wp-content/themes/magx/header.php on line 316

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.velkadovolena.cz/www/wp-content/themes/magx/header.php on line 324

Kdy je nutné pro cesty do USA vízum a jak se o něj žádá

Pokud se do USA chystáte jako turista a doba vašeho pobytu nepřekročí 3 měsíce, nemusíte mít vízum. Běžnému návštěvníkovi tak bude stačit biometrický pas a registrace ESTA.

Mimo turistické či obchodní cesty je vízum dále vyžadováno. Platné vízum musejí mít tak například ti, kteří se chystají vyjet do USA v rámci studijního či výměnného pobytu či pracovní cesty. V podobné situaci, kdy stále musejí cestovat s vízem, jsou v současnosti i novináři. Stejně tak na turistické vízum nemohou odcestovat umělci realizující výdělečnou činnost.

Žádá se o něj na konzulárním úřadě či na velvyslanectví. Zájemce by měl nejprve vyplnit online žádost, zaplatí poplatek a připraví se na vízový pohovor. Kromě samotné žádosti se vyžaduje ještě platný pas a pasová fotografie. Mezi doporučené dokumenty patří například zvací dopis nebo pracovní smlouva.

Co je VISA Waiver program

Cestovní registrace ESTA pro krátkodobé pobyty se používá ke zjištění toho, zda návštěvník splňuje podmínky nutné pro bezvízový styk. Rovněž slouží k posílení bezpečnosti tohoto režimu. Bezvízový styk s Českou republikou deklaruje USA v rámci VISA Waiver programu.

Obecně lze říci, že do tohoto programu mohou být zařazeny pouze ty státy, které charakterizuje vysoký tzv. Index lidského rozvoje, který v podstatě určuje životní úroveň. Země jsou tedy pojímány jako vyspělé. Poprvé se myšlenka tohoto programu objevila již v roce 1986.

V současnosti je do Waiver programu začleněno 36 států. Česká republika se do něj zařadila v roce 2008. USA si vyhrazuje volbu členství v programu pro danou zemi také zrušit. To se děje tehdy, pokud její občané porušují platné podmínky, například setrvávají na území USA delší dobu než je povoleno.

Nutné je vědět, že se vždy vyžaduje státní občanství příslušné členské země. Nestačí tedy pouze trvalý pobyt na jejím území.

VISA Waiver program

 

K čemu slouží povolení ESTA

Výhodou je především to, že kvůli registraci do ESTA rozhodně nemusíte nikam chodit. Formulář vyplníte online, zaplatíte poplatek a můžete vycestovat. Tento modernější systém nahradil původní papírové dokumenty, tzv. průvodky, vyplňované na palubě dopravního prostředku na tiskopis pod označením I-94W.

Důležité je nezaměnit povolení vycestovat s povolením ke vstupu. ESTA dovoluje pouze vycestovat a návštěvník musí absolvovat pohovor s imigračním úředníkem. V této fázi mu tak stále může být vstup zamítnut. Pozor, stejný proces registrace ESTA je spolu s vlastním biometrickým pasem povinný také pro děti cestující s rodiči.

Podobně je nutné mít ePas a povolení ESTA také tehdy, když budeme cestovat přes USA do třetích zemí.

Potřebujete-li s žádostí o ESTA pomoc, klikněte zde.

Jak a kdy se registrovat do ESTA

Doporučuje se registrovat se včas, nejlépe až měsíc před plánovaným odletem. Oficiálně se však dá se zaregistrovat i 3 dny předem. Delší časová lhůta slouží především k tomu, abyste si v případě problémů mohli vyřídit vízum.

Cena za tuto registraci činí 14 dolarů, částka je tvořena poplatkem za zpracování a schválení žádosti. Pokud nebude žádost do ESTA schválena, žadatel platí pouze poplatek za zpracování ve výši 4 dolary.

Platnost registrace činí 2 roky. Pokud je pas platný kratší dobu, platí ESTA pouze po tuto dobu. Žadatel může na žádost realizovat opakovaný vstup. Uchazeč se do programu musí registrovat znovu, jestliže se změnily některé ze stěžejních údajů, jako je jméno či občanství.

Za jakých okolností může být registrace do ESTA odmítnuta

Registrace do ESTA může být i odmítnuta. Důvodů může být více, namátkou je to například překročení povolené doby k pobytu při předchozí návštěvě, ale také například záznam v rejstříku trestů. Velvyslanectví a konzuláty informace o důvodech zamítnutí neposkytují ani tyto situace neřeší. Řešením je proto žádost o nepřistěhovalecké vízum.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *